Castberggård

Udfordring

Castberggård stod i 2017 med en forældet platform, som samtidig ikke understøttede den historie man gerne ville fortælle.

Der var derfor behov for at udvikle nye hjemmesider til hver af Castberggårds forretningsenheder. 

Samtidig stod det klart, at der var behov for at opfriske den visuelle identitet.

Løsning

Vores forløb på Castberggård startede med en workshop, hvor en stor del af personalet med inddraget for at sikre opbakning til det nye projekt.

I den forbindelse tog Komunikado kontakt til det amerikanske universitet Galludet, der er verdens førende uddannelsesinstitution for døve og hørehæmmede og af samme årsag står bag en mængde forskning på området.

I den forbindelse har Komunikado helt unikt arbejdet med at gøre brug af Deaf Space Design retningslinjerne på en digital platform. 

Det har betydet, at den nye digitale platform er udarbejdet under særlig hensyntagen til hvordan døve og hørehæmmede opfatter visuelle indtryk og lys. 

Resultat

Der er skabt et helt nyt digitalt univers til Castberggård, hvor de særlige hensyn til døve og hørehæmmede er blevet forenet med stedets historiske baggrund. Derfor er alle forretningsenhedernes farver udarbejdet i henhold til de traditionelle skandinaviske farver.

Desuden er der blevet udviklet et omfattende kursusmodul, hvor højskolen kan tilbyde alle sine kurser digitalt.

Det har vi skabt

  1. Responsiv side

    Komunikado har udviklet en fuld responsiv side.

  2. Deaf space design

    Vi har gjort brug af Deaf Space Design retningslinjerne til at skabe en digital platform, med særligt hensyn til døve og hørehæmmede