Udfordringen

Offthepitch.com havde brug for en videreudvikling af deres Drupal-portal, hvor der samtidig skulle ske en række forbedringer af design og brugeroplevelse, der ville gøre det lettere at tiltrække nye kunder og leads.

Derudover skulle det nye website have et andet og mere fremtidssikret fokus, hvilket blandt andet indebar en omfattende tilpasning af hele den visuelle formidling, så Offthepitch.com kunne konkurrere mod større spillere på markedet.

Klare deadlines og delmål

Sådan forløb processen

Projektforløb i sprints

Hjemmesiden blev udviklet i et forløb af 6 sprint, hvor der i hvert sprint blev arbejdet efter fælles bestemte delmål og deadlines. Med en fast dato og et interval af cirka 14 dage for leveringen af de forskellige sprints afleverede vi til tiden - hver gang. 

Sprint 1-2: Designsprints

I de første to sprints fik vi styr på grundelementerne for websitets design og opbygning. Alt fra farveskemaer og globale elementer til design og implementering af newsletter og elementer som comparison tool og insights blev fastlagt og udviklet. 

Sprint 3-5: Udviklingssprints

I de tre følgende sprints lå fokus på at få udviklet de forskellige elementer, så de fungerede i optimalt samspil på siden. Hovedelementer blev implementeret og tilpasset, og websitet fik blok efter blok sit endelige udtryk. 

Sprint 6: Test og live

Sidste sprint har fokus på at få gennemtestet alle elementer og websitet som helhed. Her sørger vi også for at optimere PageSpeed, så websiden har de bedste forudsætninger for at klare sig godt på søgemaskinerne, inden den går live. 

Optimering

Description

Effektiv og fremtidssikret platform

Se løsningen

For at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige forretningsområder på Offthepitch.com, blev der lavet en del tilpasninger af den eksisterende Drupal-portal. Tilpasningerne sikrede ligeledes, at der er gjort klar til at åbne for nye forretningsområder på siden. Offthepitch.com fastholdt med god grund Drupal-løsningen, da det allerede fra dag ét er tænkt som et enterprise-system med en stor mængde funktionalitet, der med en ny og fleksibel modulær struktur, gør det nemt at udvide systemet i fremtiden. Desuden har Drupal kraftfulde indholdsværktøjer, der er nemme at styre og kontrollere for sidens redaktører. 

Besøg hjemmesiden

Ny løsning har skiftet fokus og forbedret kunderejsen

Med den nye løsning på Offthepitch.com er vi lykkes med at skifte fokus fra en formidlingsportal til en analysevirksomhed med stærke nyheder og analyseværktøjer.

Platformens layout og navigation er gentænkt, så den i højere grad er koncentreret omkring at være et salgsværktøj, og ved at optimere produktvisninger og etablere specialiserede landingpages, er der ligeledes skabt en bedre kunderejse, der giver flere konverteringer. 

Desuden er siden opdateret og tilpasset ud fra Googles 'Best Practise'-regler, hvilket har forbedret synligheden. 

Ikoner gør navigationen lettere

På hele websitet er der fokus på den gode brugerrejse, og derfor er designet både overskueligt og tydeligt, og det gør det klart for brugeren, hvilket elementer der kan klikkes på.

De klikbare og letgenkendelige ikoner gør brugerens rejse på siden hurtigere og langt mere brugervenlig. Med en menu, der er let at lokalisere og uden for mange menupunkter, skabes desuden et besøgsflow med overskuelig navigation. 

Den gode brugeroplevelse starter med godt webdesign

Optimeringen af Offthepitch.coms visuelle identitet havde fra start fokus på at forbedre brugeroplevelsen. Da et af hovedformålene med at udvikle en ny hjemmeside til virksomheden var at skabe et univers, der ville tiltrække flere leads, blev vi hurtigt enige om, at brugeroplevelsen og webdesignet skulle være i top. 

Med enkelte kneb og et gennemgående farveskema har vi skabt en sammenhængende visuel identitet, hvor webdesignet er med til at skabe en bedre sammenhæng mellem forretningsområder, og hvor præsentationen af kerneprodukterne er væsentligt forbedret. 

Produktvisninger er ligeledes optimerede, specialiserede landingpages er etableret, og navigationen er gentænkt, så hele kunderejsen er i top. 

Skrifttypen understreger udtrykket

Med valget af Montserrat-skrifttypen til Offthepitch.com har vi understreget websidens professionalisme. Skrifttypen har nemlig et simpelt og rent udtryk, der desuden er meget læsbar. Det gør skrifttypen ideel til hjemmesider, der gerne vil have et tillidsfuldt udtryk. 

Simpelt logo med et fremadstormende udtryk

Off The Pitchs logo er holdt i et meget simpelt udtryk, der på trods af sin simplicitet viser vilje, vedholdenhed og gå-på-mod. Med udgangspunkt i de primære farveskalaer er logoet således blot navnet skrevet i versaler i et skråt fremadlænende design, der signalerer, at virksomheden hele tiden er på vej frem. 


Click to select or upload image

Det siger Off The Pitch

Med Komunikado som webbureau og samarbejdspartner på vores nye hjemmeside har vi fået udviklet en optimeret og forbedret struktur og design, hvor alt er gentænkt ud fra et ønske om at skabe et stærkere salgsværktøj. Den nye hjemmeside har hjulpet os med at få eksekveret et fokusskift fra ren nyhedsportal til også at være en analysevirksomhed, hvilket har gjort os mere relevant for en bredere kreds af kunder og dermed givet os bedre resultater og konverteringsrater online. Gennem hele processen har vores samarbejde kørt professionelt og let. Alt foregår i øjenhøjde, og vi har nydt godt af hinandens kompetencer, viden og erfaring. Vi kan på det varmeste anbefale Komunikado. 

Mads Meisner Christensen

Medstifter og adm. direktør, Off The Pitch