SEVU

Udfordringen

SEVU havde brug for at få de forskellige hjemmesider - baseret på forskellige CMS-systemer - samlet til én fælles løsning, hvor design og udtryk desuden afspejlede en sammenhæng mellem de forskellige udvalg og hovedorganisationen.

Der var derfor behov for at skabe en ny integreret platform baseret på en moderne og åben CMS-platform, der skulle kunne skaleres til at håndtere alle.

I samme omgang var der brug for en helt ny visuel identitet, der ligeledes kunne samle de forskellige udvalg.

Sådan forløb processen

Workshops

Før det store udviklingsarbejde kunne gå i gang, holdt vi en designworkshop med kunden, hvor vi blev enige om retningslinjerne samt målet for samarbejdet og det færdige produkt. Her fik vi blandt andet overblik over hjemmesidens struktur, lavet wireframes og talt om farver, typografier og visuelle virkemidler.

Design & Konceptudvikling

På basis af wireframes fra designworkshoppen blev der udarbejdet et moodboard for at sikre en fælles forståelse for det visuelle udtryk. Derefter blev der udviklet high-fidelity wireframes med formål om at fastlægge funktionalitet samt customer journey. Ud fra disse udvikledes afsluttende webdesigns til de vigtigste sidetyper, ligesom der blev fastlagt et fuldt digitalt farveskema.

Sprint

Projektet var foruden designworkshoppen opdelt i seks sprints, der bestod af forskellige design- og udviklingsstadier med separate afleveringsdatoer, der var med til at sikre løbende godkendelser og en rettidig aflevering.

Live & Drift

I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside foretog vi tests og kvalitetssikring, ligesom vi sikrede, at tracking var opsat korrekt. Vi lavede ligeledes en scanning for at sikre, at der ikke var betydende fejl ved lanceringen.

Optimering

Efter lancering indgik vi en retaineraftale med kunden, der er med til at sikre dem et optimeret og opdateret digitalt produkt i en konstantudviklende digital verden.

Designs til desktop, tablet og mobil

Se løsningen

Hjemmesiden er hele vejen igennem designet med omtanke for brugeroplevelsen og -rejsen, og alle aspekter af hjemmesiden understøtter således de besøgendes behov. Der har blandt andet været fokus på responsivitet, så siden fungerer optimalt på både desktop, tablet og mobile enheder.

Besøg hjemmesiden

Løsningen er en moderne, brugervenlig og funktionel hjemmeside

Som resultat fik SEVU en samlet løsning, der fuldt ud lever op til standarderne for brugen af Drupal 9. Det sikrer dem en brugervenlig og fremtidssikret hjemmeside, der nemt kan holdes ved lige.

 

Ny moderne visuel identitet

Komunikado har udviklet ny visuel identitet til SEVU - herunder de seks forskellige afdelinger. Hertil hører også en ny designmanual.
Den nye visuelle identitet har haft fokus på at skabe et mere imødekommende og nutidigt udtryk. Samtlige afdelinger og SEVU selv har fået harmoniseret farverne, således der er en tydelig rød tråd i alle materialer.

Nye, danske skrifttyper

Der er blevet etableret nye typografier til hele SEVU's organisation, hvor der har været lagt særligt fokus på læsevenlige, danske typografier udviklet af Sofie Beier. Typografierne er med til at afspejle ønsket om en mere direkte kommunikation i øjenhøjde, hvor der samtidig tages hensyn til brugere med særlige behov.

Logoer med stærk sammenhængskraft skaber genkendelighed

I forbindelse med udviklingen af SEVU's nye visuelle identitet blev der desuden udviklet et samlet logo til hovedorganisationen samt selvstændige logoer til de fire faglige udvalg. Igen er der skabt en rød tråd i stil og farver, således der tydeligt ses en sammenhæng mellem udvalgene og hovedorganisationen, mens udvalgene også kan stå selvstændigt.


Click to select or upload image

Det siger SEVU

Sed posuere consectetur